logo MED

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV WEARMEDICINE.SK
 

 

1. DEFINÍCIE

1.1. Správca alebo Brandbq – Brandbq sp. z o.o. so sídlom v Krakove (31-564), Aleja Pokoju 18, Poľsko, zapísaná v Obchodnom registri Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom Krakova-Śródmieścia v Krakove, XI. Hospodárske oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000372924, DIČ: 6793049718, IČO: 121360377.

1.2. Osobné údaje – informácie o fyzickej osobe identifikovanej alebo identifikovateľnej prostredníctvom jedného alebo viacerých podrobných činiteľov určujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenskú identitu, vrátane IP zariadenia, údajov o lokalizácii, internetového identifikátora a informácií zozbieraných prostredníctvom súborov cookies a iných podobných technológií.

1.3. Zásady – tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú informácie o spracovaní Osobných údajov a používania súborov cookies a podobných technológií pre sledovanie na Webe.

1.4. GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní Osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

1.5. Web – webové stránky prevádzkované Správcom na doméne https://wearmedicine.sk dostupné prostredníctvom webových prehliadačov.

1.6. Obchod – internetový obchod Answear dostupný prostredníctvom Webu, prostredníctvom ktorého Answear vykonáva predaj tovaru na diaľku.

1.7. Používateľ – každá fyzická osoba navštevujúci Web alebo využívajúci jednu alebo viac služieb alebo funkcií popísaných v Zásadách.

1.8. Zariadenie – znamená elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého Používateľ získava prístup na Web.

 

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

2.1. V súvislosti s Vaším používaním Webu zhromažďujeme údaje potrebné na poskytovanie ponúkaných služieb ako aj informácie o Vašej aktivite na Webe. V tomto smere sme správcom Vašich osobných údajov a kladieme veľký dôraz na ich primeranú ochranu. Dbáme na to, aby naše procesy spracovania údajov boli v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami, najmä s GDPR. Naším cieľom je umožniť Vám získať úplné informácie o tom, ako spracovávame Vaše Osobné údaj a poskytnúť Vám nástroje, ktoré Vám umožnia uplatniť Vaše práva. Nižšie uvádzame informácie o tom, ako spracovávame Vaše Osobné údaje.

2.2. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom a dbáme na to, aby boli aktuálne a správne. Čas od času Vám preto môžeme pripomenúť o ich aktualizácii zaslaním správy na Vami uvedenú e-mailovú adresu alebo zobrazením príslušnej správy na Webe po prihlásení k účtu.

 

3. AKO MÔŽEM KONTAKTOVAŤ SPRÁVCU a DPO?

3.1. Pokiaľ máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa toho, ako spracovávame Vaše osobné údaje, alebo chcete uplatniť svoje práva, napíšte priamo nášmu Inšpektorovi pre ochranu osobných údajov na e-mailovú adresu: [email protected] alebo na adresu nášho sídla (Aleja Pokoju 18, 31 -564 Krakov, Poľsko), prípadne použite kontaktný formulár. Naším Inšpektorom pre ochranu osobných údajov je Natalia Zawadzka.

 

4. AKÝ SPÔSOBOM ZÍSKAVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

4.1. Vaše Osobné údaje získavame priamo od Vás na účely riadnej realizácie našich služieb a bezproblémového fungovania nášho Webu. Svoje údaje nám poskytujete predovšetkým prostredníctvom vyhradených formulárov, počas nákupov v našom Obchode, vykonávaných na základe Pravidiel obchodu, prihlásením na odber nášho newslettera alebo kontaktovaním nás, napr. prostredníctvom kontaktného formulára. Vaše údaje tiež získavame, keď využívate ďalšie služby dostupné na Webe, napr. prezeráte si produkty ponúkané v Obchode.

 

5. JE POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV POVINNÉ?

5.1. Záleží len na Vás, či a aké osobné údaje nám poskytnete - nie je to povinné. Pamätajte však, že v niektorých prípadoch je poskytnutie Osobných údajov nevyhnutné pre riadnu realizáciu nami ponúkaných služieb alebo podmieňuje uzatvorenie a plnenie zmluvy, čo je podrobne popísané nižšie.

 

6. AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

POUŽÍVANIE WEBU

6.1. Ak používate Web a nie ste registrovaným Používateľom (t. j. nemáte účet na Webe), Vaše Osobné údaje (vrátane IP adresy alebo iných identifikátorov a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookies alebo iných podobných technológií), ktoré spracovávame:

6.1.1. za účelom poskytovania elektronických služieb v rozsahu poskytovania Vám obsahu zhromaždeného na Webe – v takom prípade je právnym základom spracovania nevyhnutnosť spracovania za účelom plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);

6.1.2. na analytické a štatistické účely – v takom prípade je právnym základom spracovania oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci vo vykonávaní analýz aktivity Používateľov a ich preferencií za účelom zlepšenia používaných funkcií a poskytovaných služieb;

6.1.3. na účely preukázania a presadzovania nárokov alebo obrany proti nárokom – právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v ochrane jeho práv a podnikateľských záujmov;

6.1.4. na marketingové účely Správcu a ďalších subjektov, najmä súvisiacich s prezentáciou behaviorálnej reklamy – pravidlá pre spracovanie Osobných údajov na marketingové účely sú opísané v časti MARKETING.

6.2. Vaša aktivita na Webe, vrátane Vašich osobných údajov, je zaznamenaná do systémových protokolov (špeciálny počítačový program používaný na ukladanie chronologického prehľadu obsahujúceho informácie o udalostiach a aktivitách súvisiacich s informačným systémom používaným k poskytovaniu našich služieb). Informácie zhromaždené v protokoloch sa spracovávajú predovšetkým za účelom poskytovania služieb. Spracovávame ich na technické, administratívne účely, na potrebu zaistiť bezpečnosť informačného systému a správu systému, ako aj na analytické a štatistické účely – v tomto ohľade je právnym základom spracovania oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR).

REGISTRÁCIA A OBSLUHA ÚČTU

6.3. Osoby, ktoré sa zaregistrujú na Webe, sú požiadané o poskytnutie údajov potrebných na vytvorenie a obsluhu účtu. S cieľom uľahčiť obsluhu môžete poskytnúť dodatočné údaje, čím vyjadríte súhlas s ich spracovaním. Takéto údaje je možné kedykoľvek odstrániť. Poskytnutie údajov označených ako povinné je nutné pre vytvorenie a obsluhu účtu, a ak tak neurobíte, nebude možné účet vytvoriť. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné.

6.4. Vaše Osobné údaje sú spracovávané:

6.4.1. za účelom poskytovania služieb súvisiacich s prevádzkovaním a obsluhou účtu na Webe – právnym základom spracovanie je nutnosť spracovania za účelom plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) a v rozsahu nepovinných údajov – právnym základom spracovania je súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR);

6.4.2. na analytické a štatistické účely – právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci vo vykonávaní analýz aktivity Používateľov na Webe a spôsobu používania účtu, ako aj preferencií Používateľov za účelom vylepšenia použitých funkcií;

6.4.3. na účely preukázania a presadzovania nárokov alebo obrany proti nárokom – právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v ochrane jeho práv a podnikateľských záujmov;

6.4.4. na marketingové účely Správcu a ďalších subjektov – pravidlá pre spracovanie Osobných údajov na marketingové účely sú opísané v časti MARKETING.

6.5. K svojmu účtu na Webe sa môžete takisto prihlásiť prostredníctvom sociálnej siete Facebook. V takom prípade Web stiahne z Vášho účtu na sociálnej sieti iba údaje potrebné pre registráciu a obsluhu účtu. Rozsah Vašich údajov, ku ktorým získame prístup, bude uvedený v správe zobrazenej spolu so žiadosťou o pokračovaní v prihlasovaní. Pokračovanie v prihlasovaní bude znamenať odovzdanie uvedených údajov na náš Web. Facebook si Vašu voľbu zapamätá a ak sa znovu prihlásite prostredníctvom tohto portálu, informácia sa už znova nezobrazí. Podrobné informácie o rozsahu a účeloch spracovania údajov portálom, ako aj súvisiace práva a možnosti konfigurácie, aké umožňuje ochranu súkromia sú opísané v zásadách ochrany osobných údajov Facebooka.

6.6. Môžete sa tiež prihlásiť do svojho účtu pomocou svojho AppleID. V tomto prípade bude náš web využívať z vášho Apple účtu iba údaje potrebné na registráciu alebo prevádzkovanie účtu. Rozsah vašich údajov, ku ktorým získame prístup, bude uvedený v správe zobrazenej v žiadosti o pokračovanie v prihlasovaní. Pokračovaním budú uvedené údaje prenesené na našu webovú stránku. Podrobné informácie o rozsahu a účeloch spracovania údajov Apple Inc., ako aj súvisiace práva a možnosti konfigurácie umožňujúce ochranu súkromia sú popísané v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Apple.

6.7. Do svojho účtu na Webovej stránke sa môžete prihlásiť aj prostredníctvom účtu Google. V takom prípade Webová stránka stiahne z vášho účtu Google iba údaje potrebné na registráciu a prevádzku účtu. Rozsah vašich osobnych údajov, ku ktorým získame prístup, bude uvedený v správe zobrazenej spolu so žiadosťou o pokračovanie prihlasovania. Pokračovaním v prihlásení sa uvedené údaje prenesú na našu Webovú stránku. Google si zapamätá vašu voľbu a ak sa znova prihlásite cez tento portál, správa sa už nezobrazí. Podrobné informácie o rozsahu a účeloch spracovania údajov portálom, ako aj súvisiacich právach a možnostiach konfigurácie umožňujúcich ochranu súkromia sú popísané v zásadách ochrany osobných údajov Google.

6.8. Ak Používateľ zverejní na Webe akékoľvek Osobné údaje iných osôb (vrátane ich mená a priezviská, adresy, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy), môže tak urobiť iba v prípade, že neporušuje zákon a osobné práva týchto osôb.

ZADÁVANIE OBJEDNÁVOK

6.8. Objednávanie tovaru alebo nami ponúkaných služieb súvisí so spracovaním Vašich Osobných údajov. Poskytnutie údajov označených ako povinné je vyžadované na účely prijatia a realizácie objednávky a ich neposkytnutie má za následok nerealizovanie objednávky. Poskytnutie ďalších údajov je dobrovoľné.

6.9. Vaše Osobné údaje sú spracovávané:

6.9.1. za účelom realizácie zadanej objednávky – právnym základom spracovania je nutnosť spracovania za účelom plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR); v rozsahu nepovinných údajov – právnym základom spracovania je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR);

6.9.2. za účelom realizácie zákonných povinností naložených na Správcu, vyplývajúcich najmä z daňových a účtovných predpisov – právnym základom spracovania je zákonná povinnosť (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR);

6.9.3. na analytické a štatistické účely – právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci vo vykonávaní analýz aktivít Používateľov na Webe a nákupných preferencií Používateľov za účelom zlepšenia použitých funkcií;

6.9.4. na účely preukázania a presadzovania nárokov alebo obrany proti nárokom – právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v ochrane jeho práv a podnikateľských záujmov.

REKLAMÁCIA A VRÁTENIE

6.10. Podanie reklamácie alebo vrátenie tovaru súvisí so spracovanie Vašich Osobných údajov. Poskytnutie údajov v reklamačnom formulári nie je povinné, ale je nevyhnutné pre správne vybavenie reklamácie. Poskytnutie údajov vo formulári pre vrátenie tovaru nie je povinné, ale je nevyhnutné pre účinné odstúpenie od zmluvy.

6.11. Vaše Osobné údaje sú spracovávané:

6.11.1. za účelom vybavenia podanej reklamácie – právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je povinnosť Správcu vyplývajúca z ustanovenia zákona o záruke za vady predanej veci (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR);

6.11.2. za účelom vybavenia vrátenia tovaru – právnym základom spracovania Vašich Osobných údajov je povinnosť Správcu vyplývajúca z ustanovenia zákona o spotrebiteľoch (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR), ak je základom pre vrátenie tovaru ustanovenie o práve na odstúpenie od zmluvy alebo nevyhnutnosť spracovania za účelom plnenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR), ak sú základom pre vrátenie pravidlá nášho Obchodu;

6.11.3. za účelom realizácie ďalších zákonných povinností naložených na Správcu, vyplývajúcich najmä z daňových a účtovných predpisov – právnym základom spracovania je zákonná povinnosť (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR);

6.11.4. na analytické a štatistické účely – právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci vo vykonávaní analýz aktivít Používateľov na Webe a nákupných preferencií Používateľov za účelom zlepšenia použitých funkcií;

6.11.5. na účely preukázania a presadzovania nárokov alebo obrany proti nárokom – právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v ochrane jeho práv a podnikateľských záujmov.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

6.12. Ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára. Použitie formulára vyžaduje poskytnutie Osobných údajov potrebných na to, aby sme Vás mohli kontaktovať a odpovedať na Váš dotaz. Poskytnutie údajov označených ako povinné je nutné na prijatie a vybavenie dotazu, a ak tak neurobíte, nebude možné dotaz spracovať. Poskytovanie iných údajov (napr. v obsahu dotazu) je dobrovoľné.

6.13. Vaše Osobné údaje sú spracovávané:

6.13.1. za účelom identifikácie a vybavenie Vášho dotazu zaslaného prostredníctvom poskytnutého formulára –- právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v potrebe vyriešiť nahlásený prípad a viesť korešpondenciu, ktorá je mu adresovaná v súvislosti s jeho podnikateľskými aktivitami;

6.13.2. na analytické a štatistické účely – právnym základom spracovania je oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúce vo vedení štatistík dotazov podaných Používateľmi prostredníctvom Webu za účelom zlepšenia jeho funkčnosti.

GEOLOKÁCIA

6.14. V rámci používania Webu poskytujeme nástroj pre geolokáciu Vášho zariadenia. Použitie tejto funkcie je voliteľné a nie je potrebné na správne používanie Webu. Lokalizačné údaje sa spracúvajú výlučne na účely, ktoré Vám umožnia nájsť najbližšie doručovacie miesta. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), pričom tieto údaje spracúvame iba v prípade poskytnutia súhlasu. Lokalizačné údaje sa spracúvajú jednorazovo, t. j. nespracúvame ich nepretržite. Súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný odobratím povolenia Webu pre prístup k informáciám o polohe vo Vašom internetovom prehliadači Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vykonaného pred jeho odvolaním.

 

7. MARKETING

7.1. Vaše Osobné údaje spracovávame na účely vykonávania marketingových aktivít, ktoré môžu spočívať v:

7.1.1. zobrazení marketingového obsahu zodpovedajúceho Vašim záujmom (behaviorálna reklama);

7.1.2. vykonávanie činností súvisiacich s priamym marketingom tovarov a služieb (zasielania obchodných informácií elektronickými prostriedkami a telemarketingové činnosti).

7.2. Za účelom realizácie marketingových aktivít využívame v niektorých prípadoch profilovanie. To znamená, že vďaka automatickému spracovaniu údajov vyhodnocujeme vybrané faktory, týkajúce sa Vašej osoby, aby sme mohli analyzovať Vaše správanie alebo vytvoriť prognózu do budúcnosti. To umožňuje lepšie prispôsobenie zobrazeného obsahu Vašim individuálnym preferenciám a záujmom.

BEHAVIORÁLNA REKLAMA

7.3. Spolu s našimi dôveryhodnými partnermi spracovávame Vaše Osobné údaje, vrátane Osobných údajov zhromaždených prostredníctvom súborov cookies a iných podobných technológií, na marketingové účely v súvislosti so zacielením na Vás pomocou behaviorálnej reklamy (t. j. reklamy, ktorá je prispôsobená Vašim preferenciám). Spracovanie osobných údajov v takejto situácii zahŕňa aj profilovanie, ktorého dôsledkom je len zobrazovanie prispôsobené reklamy na základe Vašich Osobných údajov, ktoré sme získali my a naši partneri.

7.4. Zoznam dôveryhodných partnerov Správcu je uvedený nižšie v sekcii »Informácie o používaní súborov "cookies"« na karte "Naši Partneri".

PRIAMY MARKETING

7.5. V prípade udelenia súhlasu, môžeme Vaše údaje využiť na zasielanie marketingového obsahu prostredníctvom rôznych kanálov, t. j. e-mailom (formou newslettera), prostredníctvom MMS / SMS. Právnym základom spracovanie Vašich Osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) v súvislosti s Vašim súhlasom spočívajúci v marketingu ponúkaného tovaru a služieb. Takéto činnosti vykonávame len v prípade, že ste udelili svoj súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz, ktorý zasielame v každom e-mailu obsahujúcim obchodné informácie, kontaktovaním nás na e-mailovej adrese: [email protected] alebo prostredníctvom kontaktného formulára. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov v období pred jeho odvolaním.

7.6. Môžeme tiež realizovať priamy marketing prostredníctvom Vami uvedenej tradičnej poštovej adresy. Právnym základom spracovanie Vašich Osobných údajov je v tomto prípade oprávnený záujem Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR) spočívajúci v marketingu ponúkaného tovaru a služieb. Proti spracovaniu Vašich Osobných údajov na tento účel môžete kedykoľvek namietať. Svoju námietku môžete vyjadriť kontaktujúc nás na e-mailovej adrese: [email protected] alebo prostredníctvo kontaktného formulára.

GOOGLE ADS CUSTOMER MATCH

7.7. Marketing produktov a služieb, ktoré ponúkame, môže tiež prebiehať s využitím Google Ads Customer Match. Google Ads Customer Match je nástroj, ktorý umožňuje Správcovi načítať hašovanú databázu e-mailových adries (zoznam zákazníkov) do nástrojov Google s cieľom overiť, či boli v službách Google vytvorené Používateľské kontá pomocou rovnakých e-mailových adries (napr. YouTube, Gmail, ďalšie). Ak sa potvrdí zhoda e-mailových adries, môžu sa Používateľom služieb Google po prihlásení zobraziť reklamy Správcu. Informácie o zobrazovaní reklám podľa definovaného zoznamu klientov nájdete na odkaze: https://support.google.com/google-ads/answer/7474263.   

7.8. S cieľom zvýšiť presnosť merania účinnosti našich marketingových aktivít pomocou vyššie opísanej zhody zákazníkov Google Ads budeme využívať aj nástroj poskytovaný spoločnosťou Google v podobe tzv. "rozšírené konverzie". Tento nástroj umožňuje Správcovi zvýšiť presnosť merania konverzie (t. j. nákupu tovaru na webovej stránke Obchodu v dôsledku presmerovania z inej webovej stránky). Aby sme ho mohli používať, načítavame údaje o konverzii z webovej stránky Obchodu v zašifrovanej podobe (vrátane údajov v rozsahu e-mailových adries) spôsobom zabezpečujúcim ochranu súkromia, t. j. pomocou jednosmerného šifrovacieho algoritmu. Informácie o rozšírených konverziách nájdete na tomto odkaze: Rozšírené konverzie - Google Ads - Pomoc.

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

7.9. Marketing produktov a služieb, ktoré ponúkame, môže tiež prebiehať s využitím nástroja Facebook Custom Audience (Neštandardné skupiny príjemcov). Facebook Custom Audience je nástroj, ktorý umožňuje Správcovi načítať hašovanú databázu e-mailových adries do nástrojov Facebooku s cieľom overiť, či boli na platforme Facebook vytvorené Používateľské kontá pomocou rovnakých e-mailových adries. Ak sa potvrdí zhoda e-mailových adries, môžu sa Používateľom platformy Facebook po prihlásení zobraziť reklamy Správcu. Viac informácií o neštandardných skupinách príjemcov nájdete tu: https://www.facebook.com/business/help/341425252616329?id=2469097953376494

 

8. SOCIÁLNE MÉDIÁ

8.1. Spracovávame osobné údaje ľudí navštevujúcich naše profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, TikTok, Giphy). Informácie o spracúvaní Osobných údajov v tejto súvislosti nájdete v našich Zásadách transparentnosti.

 

9. INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV "COOKIES"

ČÍM SÚ SÚBORY COOKIES?

9.1. Súbory cookies (inak "cookies") sú malé textové súbory uložené a uchovávané v zariadení, prostredníctvom ktorých Používateľ používa Web. Cookies zhromažďujú informácie, ktoré uľahčujú používanie Webu - napr. zapamätaním návštev a vykonávaných aktivít Používateľa. Súbory cookies, ktoré používame, sú pre Zariadenie Používateľa bezpečné. Najmä nie je možné, aby sa touto cestou do Zariadenia Používateľov dostali vírusy alebo iný nežiaduci softvér alebo malware. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používaný Používateľom a individuálne prispôsobiť prevádzku Webu každému Používateľovi.

TYPY SÚBOROV COOKIES POUŽÍVANÝCH SPRÁVCOM

9.2. Využívame nasledujúce typy súborov cookies:

9.2.1. Nevyhnutné súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie Webu. Vďaka týmto súborom môže Správca zaistiť bezpečné vykonávanie takých aktivít, ako je napríklad realizácia objednávky Používateľa, "zapamätanie" Používateľa prihláseného na Webe po prepnutí na inú stránku alebo automatické vyplňovanie adresných údajov pri nákupoch. Blokovanie týchto súborov cookies v prehliadači Používateľa môže mať za následok nesprávne fungovanie Webu. Tieto súbory cookie sú potrebné a nemožno ich deaktivovať.

Špecifické účely používaní technických súborov cookies:

a) zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti Webu;

b) realizácia procesov potrebných na zabezpečenie plnej funkčnosti Webu, vrátane:

  • prispôsobenie obsahu Webu tak, aby mal Používateľ možnosť plne využívať sprístupnené funkcie a optimalizáciu používania internetových stránok Webu. Tieto súbory najmä umožňujú rozpoznať základné parametre zariadenia Používateľa a správne mu zobraziť internetovú stránku;
  • správne fungovanie partnerského programu , najmä umožnenie overenie zdrojov presmerovaní Používateľov na internetové stránky Webu;
  • umožnenie používanie funkcií "Schránka" a "Košík" na Webe.

9.2.2. Analytické súbory cookies používa Správca ako k analýze správania Používateľov na Webe na komerčné účely, tak k pochopeniu toho, ako Používatelia Web používajú. Umožňuje to identifikovať, ktoré funkcie treba zlepšiť alebo aktualizovať. Informácie získané Správcom prostredníctvom analytických súborov cookies sú anonymné - na ich základe nie je Správca schopný identifikovať Používateľa, od ktorého sa informácie získal

9.2.3. Súbory cookie slúžiace na personalizáciu umožňujú analýzu správania Používateľov na Webe a ich nákupných preferencií, čo umožňuje poskytovať Používateľom personalizované propozície produktov, vykonávať zmeny vo funkciách Webu a zverejňovať sponzorovaný obsah. Údaje získané prostredníctvom týchto typov súborov cookies možno tiež použiť na zlepšenie existujúcich systémov a softvéru a vývoji nových riešení a funkcií.

9.2.4. Reklamné súbory cookies umožňujú Správcovi prispôsobiť zobrazené reklamy preferenciám a záujmom Používateľov, t. j. smerovať na Používateľa tzv. behaviorálnu reklamu. Subjekty spolupracujúci so Správcom, ako sú prevádzkovatelia Facebooku, s ich pomocou budú môcť správne upraviť zobrazovaný reklamný obsah tak, aby bol prispôsobený preferenciám Používateľa.

DOBA UCHOVÁVANIA SÚBOROV COOKIES

9.3. Súbory cookies popísané vyššie môžu byť rozdelené do dvoch typov v závislosti na ich dobe uchovávania:

9.3.1. Relačné súbory cookies sú uložené v Zariadeniu Používateľa a zostávajú tam až do konca relácie daného prehliadača. Uložené informácie sú potom natrvalo odstranené z pamäte Zariadenia.

9.3.2. Trvalé súbory cookies sú uložené v zariadení, do momentu ich odstránenia. Ukončenie relácie daného prehliadača alebo vypnutie Zariadenia nespôsobí ich odstránenie. Ak Používateľ zo svojho Zariadenia neodstráni trvalé cookies, budú uložené po dobu až 60 dní od ich zavedenia.

SPRÁVA SÚBOROV COOKIES NA WEBE

9.4. Pre správne fungovanie Webu sú potrebné iba požadované súbory cookies. Pokiaľ ide o iné typy súborov cookies, môžete súhlasiť s ich používaním, ale nie je to povinné. Rozsah nami používaných analytických súbor cookies, slúžiacich na personalizáciu a reklamných cookies môžete spravovať vyjadrením alebo odvolaním súhlasu s ich používaním. Máte možnosť kedykoľvek spravovať súhlasy pre jednotlivé typy súborov cookies pomocou nami poskytnutého panela. Vyvolanie panelu je možné prostredníctvom záložky "Vaše cookies" v päte Webu.

NAŠI PARTNERI

9.5. Niektoré súbory cookies sú na Web umiestnené externými subjektmi – partnermi, ktorí s nami spolupracujú. Aktuálny zoznam partnerov, s ktorými spolupracujeme v rámci používania súborov cookies, spolu s kategóriami nimi umiestnených súborov cookies, nájdete v tabuľke nižšie. Podrobné informácie v tomto rozsahu možno nájsť v používaní osobných údajov daného partnera.

Partner Kategória Životnosť cookies
Google Analytics analytics 60 dní
Facebook marketing 60 dní
Google Ads marketing 60 dní
mPulse analytics 60 dní
Expert Sender analytics 60 dní
DV360 marketing 60 dní
Braze personalizácia 60 dní

 

 

10. KOMU BUDEME ODOVZDÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

10.1. Vaše Osobné údaje môžeme odovzdať subjektom, s ktorými spolupracujeme pri realizácii nami poskytovaných služieb.

10.2. V závislosti na vami zvolenom spôsobe doručenia zakúpeného tovaru poskytneme Vaše údaje potrebné pre doručenie jednému zo subjektov, s ktorými spolupracujeme v rozsahu dodávky.

10.3. V závislosti na Vami zvolenom spôsobe platby za zakúpený tovar, poskytneme Vaše údaje potrebné k odberu alebo vykonaní platby niektorému zo subjektov, s ktorými spolupracujeme v oblasti spracovania platieb.

10.4. Ak súhlasíte s obdržaním obchodných informácií na Vami uvedenú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, odovzdáme Vaše údaje subjektom poskytujúcim službu zasielania obchodných informácií naším menom, t. j. najmä ExpertSender S.A a LINK Mobility Poland sp. z o. o.

10.5. Okrem toho budú Vaše údaje odovzdané subjektom, ktoré v našom mene spracovávajú Osobné údaje zákazníkov v rozsahu potrebnom na hosťovanie webových stránok Obchodu, najmä 3S Data Center S.A

10.6. Pre zabezpečenie obsluhy webovej stránky obchodu a procesu predaja budeme Vaše údaje poskytovať aj Answear.com S.A.

10.7. Vaše Osobné údaje môžeme taktiež odovzdať iným subjektom, s ktorými nadviažeme spoluprácu, vrátane právnych a daňových poradcov, ako aj poskytovanie účtovných, IT, logistických a marketingových služieb.

10.8. Máme tiež právo oznámiť vybrané informácie o našich Používateľoch príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré podali žiadosť o takéto informácie, na základe zodpovedajúceho právneho základu a v súlade s platnými právnymi predpismi.

 

11. AKO DLHO BUDEME SPRACOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

11.1. Obdobie spracovávania Vašich Osobných údajov závisí od druhu poskytovanej služby a účelu spracovania. Údaje sú spravidla spracovávané po dobu trvania služby alebo realizácie objednávky, dokiaľ nie je odvolaný súhlas alebo nie je vznesená účinná námietka proti spracovaniu údajov v prípadoch, v ktorých je právnym základom spracovania údajov oprávnený záujem Správcu.

11.2. Dobu spracovania údajov možno predĺžiť, ak je spracovanie nevyhnutné na stanovenie a vymáhanie nárokov alebo k obrane proti nárokom, a po tejto dobe len vtedy a v rozsahu, ktorý bude vyžadovaný zákonom. Po uplynutí doby spracovania sú údaje nenávratne odstránené alebo sú anonymizované.

 

12. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA SPOJENÉ SO SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

12.1. V súvislosti so spracovaním Vašich Osobných údajov nami máte nasledujúce práva:

12.1.1. právo na informácie o spracovaní Osobných údajov – na tomto základe Vám Správca poskytne informácie o spracovaní Vašich Osobných údajov, a to najmä o účeloch a zákonných dôvodoch spracovania, rozsahu uchovávaných údajov, subjektoch, ktorým sú zverejnené a plánovaný termín odstránenia údajov;

12.1.2. právo získať kópiu údajov – na tomto základe Vám Správca poskytne kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spracováva;

12.1.3. právo na opravu – Správca je povinný odstrániť prípadné nezrovnalosti alebo chyby vo spracúvaných Osobných údajoch a doplniť ich, ak sú neúplné;

12.1.4. právo na vymazanie údajov – na tomto základe môžete požiadať o vymazanie údajov, ktorých spracovanie už nie je nutné na dosiahnutie žiadneho z účelov, pre ktoré boli zhromaždené;

12.1.5. právo na obmedzenie spracovania – ak je takáto požiadavka vznesená, Správca prestane vykonávať operácie s Vašimi Osobnými údajmi – s výnimkou operácií, s ktorými ste súhlasili, a ukladanie údajov v súlade s prijatými pravidlami uchovávania – alebo kým neustanú dôvody obmedzenia spracovania údajov (napr. bude vydané rozhodnutie dozorného úradu, ktoré oprávňuje na ďalšie spracovanie údajov);

12.1.6. právo na prenos údajov – na tomto základe – v rozsahu, v akom sú údaje spracovávané automatizovaným spôsobom v súvislosti s uzatvorenou zmluvou alebo súhlasom – Správca vydáva Vami poskytnuté údaje vo formáte, ktorý umožňuje čítanie údajov počítačom. Môžete takisto požiadať o zaslanie týchto údajov inému subjektu, avšak za predpokladu, že v tomto ohľade existujú technické možnosti, a to ako zo strany Správcu, tak z Vašej strany;

12.1.7. právo namietať proti spracovaniu údajov na marketingové účely – proti spracovaniu svojich Osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek namietať, bez toho aby ste takúto námietku museli zdôvodniť;

12.1.8. právo namietať proti iným účelom spracovania údajov – v každej chvíli môžete – z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou - namietať proti spracovaniu Vašich Osobných údajov, ktoré prebieha na základe oprávneného záujmu Správcu (napr. pre analytické alebo štatistické účely alebo z dôvodov súvisiacich s ochranou majetku); námietka v tomto smere by mala obsahovať odôvodnenie;

12.1.9. právo odvolať súhlas – ak sú informácie spracovávané na základe Vášho súhlasu, máte právo je kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracovania vykonávaného pred jeho odvolaním;

12.1.10. právo podať sťažnosť – ak sa domnievate, že spracovanie Osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR alebo iné ustanovenia o Ochrane osobných údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu pre spracovanie Osobných údajov, príslušnému Vášmu obvyklému bydlisku, miestu výkonu práce alebo miestu údajného porušenia. V Poľsku je dozorným orgánom predseda Úradu pre ochranu osobných údajov (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ SPOJENÝCH S REALIZÁCIOU PRÁV

12.2. Niektoré z vyššie uvedených práv môžete uplatniť sami. Ak máte účet v Obchode, máte vždy prístup k svojim Osobným údajom a môžete ich opraviť a aktualizovať.

12.3. Žiadosť týkajúca sa všetkých vyššie uvedených práv môžete podať kontaktovaním nášho Inšpektora pre ochranu osobných údajov na nasledujúcej e-mailovej adrese: [email protected] alebo na adrese nášho sídla (Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, Poľsko), ako aj prostredníctvom nášho kontaktného formulára: wearmedicine.sk/kontakt

12.4. Pokúsime sa odpovedať na Vašu žiadosť čo najskôr a zodpovieme Vaše otázky týkajúce so spracovania Vašich údajov. Odpoveď obdržíte do 30 dní odo dňa, kedy obdržíme Vašu žiadosť. Ak sa ukáže, že z dôvodu zložitosti požiadavky alebo počtu žiadostí, ktoré sme dostali, Vám nie sme schopní poskytnúť informácie o uskutočnených činnostiach v tejto lehote - budeme Vás informovať o jej predĺžení.

12.5. Ak budeme mať pochybnosti, či ste to Vy, kto zadáva konkrétnu žiadosť, môžeme Vám položiť niekoľko ďalších otázok na overenie Vašej totožnosti. Poskytnutie týchto údajov nie je povinné, ale ich neposkytnutie bude mať za následok odmietnutie žiadosti vyhovieť. Na určenie presného obsahu Vašej požiadavky môžeme tiež potrebovať ďalšie informácie.

12.6. Žiadosť môže byť podaná osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca (napr. rodinného príslušníka). Z dôvodu ochrany údajov odporúčame použiť plnú moc overenú notárom alebo oprávneným právnym poradcom alebo splnomocnencom, čo urýchli overenie pravosti žiadosti.

12.7. V prípade, že nám bola žiadosť zaslaná elektronicky, odpovieme rovnakou formou, ak žiadateľ nepožiada o odpoveď v inej forme. V ostatných prípadoch bude odpoveď udelená písomne. V prípade, že lehota na vybavenie žiadosti neumožňuje odpovedať písomne ​​a rozsah nami spracovávaných údajov žiadateľa nám umožňuje kontaktovať Vás elektronicky, bude odpoveď udelená elektronicky.

12.8. Uchovávame informácie o podanej žiadosti a osobe, ktorá podala žiadosť, aby sme zaistili jej vyhovenie a aby sme mohli zisťovať, brániť alebo stíhať nároky dotknutých osôb. Register žiadostí je uložený spôsobom, ktorý zaistí ich integritu a dôvernosť údajov v ňom obsiahnutých.

 

13. ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady sú priebežne overované a v prípade potreby aktualizované. Aktuálna verzia Zásad bola prijatá a platí od 22.01.2024.

Ochrana osobných údajov PDF