logo MED

Vrátenie a reklamácia predajne

VRÁTENIE A REKLAMÁCIA TOVARU ZAKÚPENÉHO V PREDAJNI

VRÁTENIE/VÝMENA TOVARU

  • Tovar zakúpený v predajni MEDICINE Everyday Therapy je možné vymeniť alebo vrátiť do 14 dní od dátumu nákupu.
  • Akceptujeme len nenosený a nepoškodený tovar s pôvodnými etiketami. V prípade ak si neviete vybrať tovar na výmenu, je možné vrátenie kúpnej ceny tovaru.
  • Podmienkou výmeny/vrátenia tovaru je originál pokladničného dokladu. Spodnú bielizeň nie je možné vymeniť/vrátiť z hygienických dôvodov.                      

REKLAMÁCIA TOVARU

  • Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov.
  • Predávajúci je povinný reklamáciu prijať na vybavenie v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo v sídle firmy. Reklamovaný tovar je zákazník povinný predložiť alebo ak to povaha veci vyžaduje sprístupniť jeho posúdenie.
  • Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru sa uplatňujú na základe dokladu o kúpe tovaru. Reklamácia sa uplatňuje bezodkladne hneď ako sa chyba prejavila. Za chybu tovaru nie je možné považovať zmenu na výrobku, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty, v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania alebo zásahu do výrobku.
  • Podmienkou pre uplatnenie reklamácie je jej uplatnenie v záručnej lehote. Predávajúci je povinný reklamácie na vybavenie prijímať počas celej prevádzkovej doby. Spotrebiteľovi je povinný vždy vydať doklad o prijatej reklamácii. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, a ak je potrebné tovar odborne posúdiť najneskôr do 30 dní.
  • Kupujúci je povinný dodržiavať stanovené podmienky na údržbu a ošetrovanie výrobku. Pri nesprávnom používaní výrobku, nesprávnej údržbe, manipulácii, pri mechanickom poškodení výrobku alebo u výrobku, kde bol cudzí zásah kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.

Podrobné informácie o podmienkach vrátenia a reklamácií produktov MEDICINE Everyday Therapy zakúpených v kamenných predajniach si môžete stiahnuť kliknutím sem.