logo MED

Podmienky pre využívanie zľavových kódov

 1. Zľavový kód na určitú sumu alebo percento z nákupu oprávňuje k nákupu produktov z ponuky zverejnenej na stránke www.wearmedicine.sk so zľavou uvedenou na kupóne pri nákupe minimálne za prahovú cenu uvedenú v informáciách o zľave.
 2. Hodnota zľavy sa proporčne rozkladá na všetky produkty umiestnené v nákupnom koši s výhradou bodu 9 týchto podmienok.
 3. Zľavový kód nie je možné kombinovať s inými akciovými ponukami dostupnými v obchode wearmedicine.sk.
 4. Zľavové kódy sa nespočítavajú. Nie je možné využiť dva kódy pri jednom nákupe.
 5. Zľavové kódy nie je možné vymeniť za ich peňažný ekvivalent.
 6. Zľavové kódy nie sú platobnými prostriedkami, ale percentuálnymi zľavami, ktoré udeľuje majiteľ internetového obchodu wearmedicine.sk.
 7. Klient aktivizuje zľavu tak, že si pridá vybraný produkt zo zoznamu do nákupného koša a následne zadá zľavový kód do poľa označeného „Mám zľavový kód.“ Po zadaní správneho kódu a kliknutí na tlačidlo „Použiť“ nachádzajúce sa pri poli „Zľavový kód“ sa klientovi udelí zľava z aktuálnej maloobchodnej ceny produktu, v súlade s pravidlami uvedenými v týchto podmienkach.
 8. Zľavové kódy majú časovo obmedzenú platnosť v súlade s informáciami pre danú akciu. Po uplynutí času platnosti akcie nie je možné zľavové kódy využiť.
 9. Zľavové kódy sa nemusia vzťahovať na vybrané špeciálne kolekcie uvedené na informačných stránkach venovaných danej akcii.
 10. Tovary zakúpené v rámci akcie môžu byť vrátené v súlade so všeobecnými podmienkami obchodu.
 11. V prípade vrátenia tovarov zakúpených v rámci akcie sa klientovi vracia hodnota produktu uvedená na pokladničnom doklade/súhrne objednávky.

Konzultanti wearmedicine.sk sú klientom k dispozícii v hodinách 9:00 - 17:00 počas pracovných dní: tel. +421 233221534; e-mail: [email protected]