logo MED

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

INFORMÁCIE O PRÁVE NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Bez obáv, máte až 30 dní na odstúpenie od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu.

Zakúpený tovar zašlite v tejto lehote späť spolu s vyhlásením o odstúpení od zmluvy (dokladom o vrátení tovaru) na adresu:

GLS Slovakia s.r.o Wearmedicine.sk

Budča 1039

962 33 Budča Slovakia 

e-mail: [email protected]

Ak nie je možné vrátiť tovar spolu s vyhlásením o odstúpení od zmluvy do 30 dní, informujte nás o odstúpení od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou - vyššie uvedená adresa - alebo e-mailom na adresu: [email protected]). Tovar na vrátenie nám odošlite do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy priložený k zásielke, nie je to však povinné. Môžete tiež vyplniť a odoslať formulár na odstúpenie od zmluvy dostupný na našej webovej stránke alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie e-mailom. Ak využijete túto možnosť, obratom vám zašleme potvrdenie o prijatí informácie o odstúpení od zmluvy na trvalom médiu (napríklad e-mailom).

Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy postačí, ak informáciu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby za tovar, ktorý sme od vás prijali. Náklady na doručenie sa vám vrátia po vrátení všetkých objednaných produktov. Ak sa rozhodnete si niektorý z produktov ponechať, vrátime vám platby za vrátený tovar, ale náklady na doručenie produktov k vám z objednávky, z ktorej nevrátite všetky produkty, sa nevracajú. Dlžnú sumu vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť si právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vrátime pomocou rovnakých platobných metód, ktoré ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nerozhodli inak; v žiadnom prípade vám nebudú účtované žiadne poplatky súvisiace s týmto vrátením. Môžeme sa zdržať s vrátením peňazí, kým nedostaneme položku alebo kým nám nebude poskytnutý doklad o odoslaní, podľa toho, čo bude skôr.

 

Myslite na to, že priame náklady na vrátenie tovaru si hradí kupujúci sám.

 

Zodpovedáte za každé zníženie hodnoty produktu v dôsledku jeho používania iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci.