logo MED

Informačná povinnosť týkajúca sa transakcií

Spracovanie platby objednávky

Príkaz na vykonanie platby: PayU S.A.; údaje o príjemcovi, titul a sumu platby poskytuje príjemca spoločnosti PayU S.A.; príkaz je odovzdaný na vykonanie po prijatí vašej platby spoločnosťou PayU S.A. Platba bude príjemcovi sprístupnená do 1 hodiny, najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa. Spoločnosť PayU S.A. neúčtuje poplatok za spracovanie služby.

Správca osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je PayU S.A. so sídlom v Poznani (60-166), ul. Grunwaldzka 186 ("PayU"). Vaše osobné údaje budú spracované za účelom realizácie platobnej transakcie, informovania Vás o stave realizácie Vašej platby, vybavovania reklamácie, a taktiež za účelom splnenia právnych povinností nachádzajúcich sa na strane PayU.

Príjemcami Vašich osobných údajov môžu byť subjekty spolupracujúce s PayU počas realizácie platby. V závislosti od Vami zvolenej platobnej metódy to môžu byť: banky, platobné inštitúcie, pôžičkové inštitúcie, organizácie platobných kariet, platobné schémy), okrem toho subjekty podporujúce činnosť PayU, t. j. dodávatelia infraštruktúry IT, dodávatelia nástrojov na analýzu rizika platby, a taktiež subjekty oprávnené na ich prijímanie na základe platných právnych predpisov, vrátane príslušných justičných orgánov. Vaše údaje môžu byť sprístupnené príjemcom, aby boli informovaní o stave realizácie platby.

Máte právo na prístup k údajom, a taktiež na ich opravu, obmedzenie ich spracovania, oznámenie nesúhlasu voči ich spracovaniu, nepodliehaniu zautomatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane profilovania ako aj prenosu a odstránenia údajov. Uvedenie údajov je dobrovoľné, ale potrebné na realizáciu platby, neposkytnutie údajov môže mať vplyv na odmietnutie platby. Viac informácií o pravidlách pre spracovanie Vašich osobných údajov u nás v PayU nájdete tu v zásadach ochrany osobných údajov.